Scanfreight signerer leiekontrakt på rundt 9.000 kvm i Oslo Logistikkpark Drøbak.

Det nye moderne lager- og logistikkbygget vil stå ferdig mot slutten av 2023 og gi Scanfreight gode muligheter for videre lønnsom vekst. Fabritius får med dette signert hele det nye lagerbygget på 19.000 kvm, hvor 360 Logistics leier øvrig areal.

Scanfreight og Fabritius har etter en god samarbeidsperiode landet på et prosjekt som vil gi Scanfreight de rammevilkårene de trenger rundt arealer for videre vekst. Bygget vil være et moderne lager- og logistikkbygg tilpasset Scanfreight sine behov og ha en miljøprofil med BREEAM Very good sertifisering og solcelleanlegg på taket. A Bygg Entreprenør skal stå for selve oppføringen av bygget.

Eiendommen ligger som en av 6 hovedfelt i Oslo Logistikkpark Drøbak, som er en moderne lager- og logistikkpark under utvikling med netto 477 mål tomt. Eiendommen ligger like ved nedkjøringen til Oslofjordtunellen og med kort avstand til E6. Plasseringen tett på hovedfartsårer og med en unik nærhet til Oslo gjør dette området unikt med sine store utviklingsmuligheter innen lager- og logistikk. Det planlegges for drøye 190.000 kvm med lagerbygg når området er ferdig utviklet.

«Dette er et nytt stor område, hvor vi har jobbet i mange år og investert store beløp for å kunne tilby et nytt stort Oslonært lagerområde. Det er da ekstra gøy å kunne signere det første bygget og komme i gang med bygging. Vi ser veldig frem til å fortsette det gode samarbeidet med både Scanfreight og 360 Logistics», sier daglig leder i Fabritius, Asgeir Solheim.

 Scanfreight AS er en fremoverlent logistikkleverandør med fokus på kunden og å finne gode løsninger. Selskapet ble startet i 2017, men har hatt en fin vekst og legger grunnlag for å fortsette denne  utviklingen med signering av nye 9.000 kvm i Drøbak.

«Dette er et viktig steg i riktig retning for våre videre utvikling, hvor vi med dette nybygget får kapasitet for vekst og et effektivt bygg og moderne bygg for god håndtering av kundene våre. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Fabritius om utviklingen av et bygg som godt passer våre og våre kunders behov, og vi ser frem til å flytte inn mot slutten av 2023», sier daglig leder i Scanfreight, Bente Huse.