Beliggenhet - Drøbak Logistikkpark

Oslo Logistikkpark Drøbak

Vi tilrettelegger for din bedrift

Oslo Logistikkpark Drøbak legger til rette for bedrifter som er ute etter å etablere sin virksomhet tett på Oslo. Området er regulert til lager, lett industri og kontor. Lager kan oppføres med hhv. 14 og 21 meter høyde til gesims.

Parken har en strategisk beliggenhet i forhold til håndtering av gods langs E6, E18 og E 134 (RV 23) ved Oslofjordtunnelen mot Drammen og Vestfold. E 134 planlegges utvidet til fire felts vei. Videre er det avsatt midler til et nytt tunnelløp under Oslofjorden mot Drammen og Vestfold.

Med Næringsparkens beliggenhet og kollektivtransport tilbud burde det være god tilgang på medarbeidere til ens bedrift hvor en kan dra veksel på befolkningstettheten i områdene omkring Ski/ås, Hurumlandet og Vestby/Moss.

Logistikkbygg rett syd for Oslo

Oslo Logistikkpark Drøbak ligger strategisk plassert mellom Oslo og Moss. Med direkte adkomst til E134 like vest for E6 har Oslo Logistikkpark Drøbak åpen adgang til de store markeder, øst, nord og vest. Dette sikrer deg og din bedrift en sentral beliggenhet, kombinert med moderne byggfasiliteter og store utearealer.

Parken har tilknytning til kollektivtransport og det jobbes med løsninger som skal gjøre kollektivtilbudet enda bedre for leietakerne. Det å komme seg til OLD skal være en enkel del av hverdagen.

Mer informasjon om beliggenhet!

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/web1/fabritius/oslologistikk-multisite/wp-content/themes/Kodeks-WP-theme/pb-call_to_action.php on line 33

Strategisk beliggenhet

Oslo Logistikkpark Drøbak er strategisk plassert i et av Østlandets mest sentrale områder ved Oslofjord­ tunnelen i Frogn kommune.

Med direkte adgang til E134 like vest for E6, er det kun 25 minutter kjøring fra Oslo og 28 minutter fra Moss Havn. Her er det god infrastruktur og kommunikasjon i alle retninger.

Se lokasjon
  • E6 5 min
  • E18 10 min
  • Oslo 25 min
  • Drammen Havn 40 min
  • Alnabru terminal 30 min
  • Oslo Lufthavn 55 min
  • Moss Havn 28 min
  • Svinesund 1 time
  • Göteborg 2 timer og 40 min

Offentlig kommunikasjon

Det å komme seg til og fra OLD skal være en enkel del av hverdagen. Nærområdet er utbygget med god kommunikasjon og infrastruktur og det jobbes med løsninger som skal gjøre kollektivtilbudet enda bedre for leietakerne. Nærmeste bussholdeplass ligger ved avkjøringen inn til Næringsparken.

Se estimerte reisetider for buss under.