Om prosjektet - Drøbak Logistikkpark

Moderne og attraktive bygg for et mangfold av leietakere

 • Tomtestørrelse brutto ca. 550 mål
 • Tomtestørrelse netto ca. 477 mål
 • Utbyggingspotensiale ca. 190.000 m2
 • Bygningsstørrelse Fra 2.500 til 50.000 m2

Oslo Logistikkpark Drøbak

Næringsparken består av ca. 480 dekar og har et utbyggingspotensiale på ca. 190.000 m2. Dette vil bli den nærmeste logistikkparken syd for Oslo som tilfredsstiller alle krav til fleksibilitet og effektivitet for store og små leietakere.

Det er inngått leieavtaler for ca. 60.000 kvm lagerbygg og det er fremdeles god kapasitet for håndtering av flere prosjekter.

Attraktivitet

Oslo Logistikkpark Drøbak har god eksponering og lokalisering for virksomheter som ønsker en etablering i et område med et godt utviklingspotensial. Hele parken vil bli nybygget.

Dette vil bli en attraktiv næringspark for kunder, arbeidstakere og besøkende, og målet er at dette skal bli en ny hub for næringsaktivitet i regionen.

Skreddersøm

I OLD tilbyr vi individuelle tilpasninger og skredder­ søm etter leietakers ønsker og behov. Fleksible tomtearealer med gode muligheter for individuelle tilpasninger. Dette er en næringspark for mindre

og større aktører. OLD vurderer også nybygg­produkter som kan være positive for eksisterende leietakere, som foreksempel bufferlager.

Automatiserte løsninger effektiviserer lagring for en rekke bedrifter og i et nybygg i denne parken kan slike løsninger innarbeides allerede på prosjekteringsstadiet og hensyntas i energiplanleggingen.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig leienivå
 • Bygg fra 5.000 –30.000 m2
 • Tilrettelegger for BREEAM-sertifisering
 • Moderne og energieffektive bygg
 • Leietakertilpasset bygg med eget profiluttrykk
 • Kort byggeperiode (tomteområdet er regulert og selve området og ny vei inn til dette er under opparbeidelse)
 • Parkeringsplasser og elbil-ladestasjoner
 • Enkel adkomst fra E6, og enkel distribusjon øst vest via E134 og E18, samt nord sør via E6

Mulighet for vekst

Næringsparkens størrelse gir leietakere med behov for store arealer gode muligheter. Vi forstår leietakeres behov for å kunne ekspandere og endre behov. En vil her være godt rustet for å fremtidige utvidelser av bebyggelsen mm.

Erfaren eiendomsutvikler

Eieren bak OLD har lang erfaring med utvikling av næringseiendom, og en solid økonomi gir trygghet ved utvikling av store prosjekter. Fabritius, som vil gjennomføre utviklingen, har lang erfaring og spisskompetanse på lager- og logistikkbygg. Et meget kompetent team og stort fokus fra utbygger gjør at leietakere vil oppleve en meget profesjonell og løsningsorientert samarbeidspartner.

Fabritius har alltid fokus på kvalitet, åpenhet og godt samarbeid med kunden for å levere det best egnede sluttproduktet. Dette er også en holdning vi viderefører når vi er eiere av byggene etter overlevering til kunde. For å oppnå dette må vi også være fremoverlent og følge med på nye tekniske løsninger og ta inn over oss bærekraftutfordringene i bransjen.

Vi strekker oss langt for å kunne tilby våre kunder et skreddersydd og optimalt bygg til en konkurransedyktig pris.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss angående OLD kan du fylle inn din informasjon under. Vi kontakter deg deretter så fort vi kan.

Kontakt oss (full)