Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger 2018. 

Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst i dokumentet, sammen med kontaktinformasjon om de databehandlerne vi benytter.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder for utleie, forvaltning, prosjektledelse, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å leie ut næringsbygg og selge tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt utleie, forvaltning prosjektledelse kjøp og salg.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt innkjøp og serviceoppdrag.

Nettside

Vi behandler personopplysninger om besøkende på nettsidene og personer som kontakter oss gjennom kontakt skjemaene på nettsidene og påmelding til nyhetsbrev. Ved samtykke under funksjonen «Ønsker du å motta oppdateringer og fagartikler fra oss?» på vår nettside samler vi inn personopplysninger om deg, telefon, e-post eller annen kontakt.

Behandling av personopplysningene er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å leie ut næringsbygg og selge tjenester.

Vi behandler også personopplysninger til formålet, besvarelse av henvendelser via eksempelvis nettsidene. Dette kan omfatte behandling av personopplysninger som navn, tittel/funksjon, telefonnummer, e-post og eventuelt andre personopplysninger som oppgis i forbindelse med henvendelsen. Dersom det ikke gis slike opplysninger, vil ikke Fabritius besvare henvendelsene. Behandling skjer på grunnlag av interesseavveining. Fabritius har en berettiget interesse i å bistå med det du skulle ha behov for i forbindelse med de tjenestene vi tilbyr.

Vi lagrer ikke dine personopplysninger lengre enn nødvendig. Dersom det er gitt samtykke for behandling av personopplysningene vil behandlingen opphøre når samtykke blir trukket, eller dersom vi ser at opplysningene ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet og dermed skal slettes. Samtykke kan til ethvert tidspunkt trekkes.

Ansatte

Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere vårt personale, for å organisere virksomheten vår, samt å overholde lovkrav.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi er arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven. Noen få opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi har i avtalen med de ansatte.

Ansatte er nødt til å gi oss de opplysningene vi trenger for formålene nevnt ovenfor.

Opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske og fysiske personalmapper. Opplysninger er tilgjengelig kun for personalavdelingen og nærmeste leder. Opplysninger om navn og kontaktdetaljer er tilgjengelige for øvrige ansatte. Vi oppbevarer opplysninger så lenge ansettelsen varer.

Vi gir Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS (vår databehandler) de opplysningene som er nødvendige for å administrere utbetaling av lønn, feriepenger, refusjoner og andre ytelser, samt rapportering til offentlige myndigheter om arbeids- og inntektsforhold. Vi gir forsikringsmegler JLT Norway AS informasjon om navn, fødselsnummer, lønn og stillings % slik at de kan følger opp avtaler vedrørende forsikringer og pensjoner.

Tidligere ansatte

Vi behandler personopplysninger om tidligere ansatte for å kunne dokumentere vår etterlevelse av plikter som arbeidsgiver hvis det skulle bli nødvendig. Opplysninger om tidligere ansatte vil også fremgå av avtaler, korrespondanse og annen dokumentasjon vi lagrer og bruker som del av virksomheten vår.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å dokumentere vår saksbehandling i egenskap av arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.

Vi lagrer opplysninger (sekundærinformasjon) om personalforhold som avtaler etc. i 3 år og 6 måneder etter at ansettelsesforholdet opphørte.

Jobbsøkere

Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for den jobben de har søkt på.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å ansette og i å dokumentere ansettelsesprosessen.

Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha betydning for vår vurdering av søknaden.

Vi lagrer opplysninger inntil ansettelsesprosessen er avsluttet og den nyansatte har tiltrådt stillingen.

Analyse- og markedsføringsformål

Vi behandler cookies (informasjonskapsler) og andre sporingsmekanismer på våre nettsider for å forbedre nettsidene og våre tjenester. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse, da behandlingen er nødvendig for å ivareta vår interesse i å optimalisere og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsidene og de tjenestene som følger disse.

Cookies er små filer som lagres på din datamaskin. Disse små filene brukes til å innhente informasjon mens du besøker nettsiden. Cookies brukes på våre nettsider for å bedre og forstå hvordan nettsiden blir brukt, innhente statistikk over hvordan den blir brukt. Målet er at denne informasjonen videre skal kunne brukes til å forbedre og utarbeide et mer brukervennlig tilbud for en bedre opplevelse ved besøk på våre nettsider. Statistikken på nettsidene gir oss eksempelvis informasjon på hvor mange som besøker nettsiden og de ulike sidene inne på nettside, hvor lenge besøket varer, hvor i verden brukeren besøker nettsiden fra og om brukeren kommer inn på nettsiden via en annonse eller eget søk.

Vi bruker Google Analytics informasjonskapsler, disse kan du lese mer om i linken: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Dersom du ikke ønsker informasjonskapsler ved bruk av nettsider kan du endre dine nettleserinnstillinger. Dette kan du lese mer om på; https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Rettigheter for de registrerte

Du kan lese om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettside; https://www.datatilsynet.no/

Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Fabritius Gruppen AS (org. nr. 983 728 340).

Vår postadresse er P.b. 1224 Vika, 0110 Oslo.

Du kan også kontakte oss pr e-post post@fabritius.no

Databehandlere

Google Analytics: https://business.safety.google/