Miljø - Drøbak Logistikkpark

Miljø

Bærekraftig næringspark for fremtiden

Det legges ned betydelige ressurser for å etablere frem­tidens bygg hva angår miljøsertifisering og fremtidens strømkapasitetsbehov, samtidig som dette skal gi gevinster for leietakere og eiere. Nybyggene planlegges som miljø­bygg med BREEAM sertifisering. Erfaring med nyere logistikkbygg tilsier at byggene normalt leveres med energiklasse B eller bedre.

 

Miljø

Oslo Logistikkpark Drøbak er opptatt av å skape et fremtids­ rettet prosjekt tuftet på miljø og bærekraft.

OLD med støtte av ENOVA har gjennomført en konseptutredning for hele parken som ser på mulighetene for miljøvennlig og økonomisk god energileveranse. Utredningen tar for seg bl.a. energiforsyning, samspill mellom ulike energibærere og egen produksjon av energi.