Bærekraftig næringspark for fremtiden

Det legges ned betydelige ressurser for å etablere frem­tidens bygg hva angår miljøsertifisering og fremtidens strømkapasitetsbehov, samtidig som dette skal gi gevinster for leietakere og eiere. Nybyggene planlegges som miljø­bygg med BREEAM sertifisering. Erfaring med nyere logistikkbygg tilsier at byggene normalt leveres med energiklasse B eller bedre.